حسابداری

اثر تکنولوژی اطلاعات بر حسابداری

m1

امروزه فناوری اطلاعات بر تمامی وجوه عملیات سازمان تاثیر داشته است. اما بیش از هرچیز از این فناوری برای بهبود اثربخشی و کارایی اطلاعاتی استفاده می شود که حسابداری نیز ازاین قاعده مستثنی نیست و فناوری اطلاعات توانسته است تغییرات جدذی درآن ایجاد کند. بزرگ ترین تاثیری که فناوری اطلاعات بر حسابداری داشته است. ایناست که امکان توسعه واستفاده از سیستم های کامپیوتری را برای ردیابی و ثبت سوابق تراکنش های مالی برای شرکت فراهم کرده است. همچنین وجود شبکه های فناوری اطلاعات و پایگاه های داده، زمان مورد نیاز برای تدوین و تسلیم گزارش های مالی به مدیران را به حداقل رسانده است. این امکانات به حسابداران شرکت ها کمک می کنند که گزارشات خود را به سرعت و به گونه ای کارآمد به دست مدیران برسانند تا ازان ها در جهت اتخاذ تصمیم های مدیریتی استفاده شود. از دیگر قابلیتهای منسوب یه سیستم های حسابداری کامپیوتری می توان به افزایش کارآمدی، افزایش سرعت پردازش اطلاعات، افزایش میزان دقت و صحت داده ها و همچنین بهبود روند گزارشگری برون سازمانی اشاره نمود. این مقاله اثر فناوری اطلاعات بر دنیای حسابداری را مورد بررسی قرار می دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *